top of page

Test i Tide


I forbindelse med vår kampanje Test i Tide vil alle som i april får analysert blodprøver hos oss få inkludert en tidlig nyre screening i analysen helt gratis.


Vi vet at de aller fleste helseproblemer kommer snikende. Det er ikke sånn at man en dag er frisk, og så neste dag er syk. Ting skjer litt over tid, noen ganger bare over dager, mange ganger over måneder. Spesielt gjelder det sykdom i f eks nyrer og lever. Man merker det ikke selv, men tar man en blodprøve kan man oppdage det før det går for langt.


Test i Tide er vår kampanje for å sette fokus på viktigheten av informasjonen vi kan få fra å analysere en prøve. Det kan være en blodprøve, en urinprøve, en fecesprøve, en hårprøve eller en celleprøve. Noen ganger er det mistanke om at noe ikke er som det skal som er bakgrunn for at vi anbefaler en prøve, noen ganger er det behandling vi skal gjøre som krever prøvetaking, andre ganger er det rett og slett statistikk som forteller oss at i snitt 1 av 5 random blodprøver som tas har funn som krever oppfølging.


De to vanligste formene for rutinemessige screening vi anbefaler er pre-anestetiske prøver og senior prøver. Det vil si prøver som er anbefalt før en anestesi, for å eventuelt avdekke avvik som gjør at vi bør justere og tilpasse anestesien. Eller prøver som er anbefalt som screening for de eldre pasientene våre for å fange opp utvikling av såkalte seniorsykdommer.


Under ses resultatene som Idexx, vår labpartner, har gjort som viser hyppigheten av signifikante avvik på blodprøvver tatt av hunder og katter uten mistanke om underliggende sykdom.

Det vil altså si at 1 av 7 voksne hunder og katter har avvik på prøvene uten at eier hadde mistanke om at noe var galt. For de aller eldste, geriatriske pasientene, har 2 av 5, det vil si nesten halvparten, forandringer på prøvene som krevde oppfølging.


Men Test i Tide gjelder ikke bare blodprøver. Ganske mange hundeeiere, og en del katteeiere, vil oppleve at de finner en kul. Den kan være stor eller liten, kjennes hard eller myk ut, og den kuler kan komme på praktisk talt hele kroppen. Også innvendig. De utvendige kulene er lettest å oppdager for eier, men noen ganger kan også innvendige kuler bli så store at de kan kjennes eller ses utenpå.

Dersom dyret ditt har fått en kul, den er større enn en ert og den har vært der i over en måned, anbefaler vi at kulen undersøkes. Første steg i undersøkelsen er at vi tar en finnnålsbiopsi. Det betyr at vi stikker ei nål inn i kulen for å ta ut celler som vi kan se på i mikroskopet. Det kalles en cytologisk undersøkelse. Kulen kan være benign, dvs godartet og harmløs, eller malign, dvs en ondartet kreftkul. Behandling og oppfølging videre er helt avhengig av hvilken type kul det er, men heldigvis kan langt de fleste i dag behandles.


Urinprøver er veldig aktuelle i forbindelse med symptomer fra urinveiene, men også ofte ved forøket drikkelyst eller andre avvik på blodprøver.

Fecesprøve gjøres først og fremst for å se etter parasitter av ulik art, oftest fra magetarmkanalen men også lungeorm og hjerteorm.

Hårprøver er også gjerne i forbindelse med parasitter og kløe/hudproblemer.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page