top of page

Endoskopisk nefrolitotomi


Nyrestein har tidligere vært et problem med få gode løsninger. Steinene ligger gjemt i nyrebekkenet, og dit har det til nå være umulig å komme uten stor risiko for nyreskade.


Nå kan vi gjøre endoskopi assistert nefrolitotomi og dermed fjerne steinene fra nyrebekkenet uten denne risikoen.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page