top of page

Urinstein

Hos oss på Melhus Dyreklinikk har vi et av Norges beste tilbud for behandling av urinstein.

Vi jobber kontinuerlig for å utvide vårt pasienttilbud, og minimal invasiv kirurgi er et av våre satsingsområder. Her står endoskopi og endoskopiassistert diagnostikk og behandling helt sentralt. For urinveiene gir dette unike muligheter for å redusere invasivitet til et minimum.

NYHET Litotripsi - Laserbehandling av urinstein
Vi er spente og glade for endelig å kunne lansere vårt nyeste behandlingstilbud for pasienter med urinstein – litotripsi. Litotripsi er laserbehandling av urinstein, hvor energien i laseren brukes til å dele urinsteiner i småbiter for at de så kan fjernes uten å måtte ty til kirurgisk inngrep.

Litotripsi gjøres endoskopisk eller endskopiassistert.  Det betyr at de aller fleste urinstein pasienter nå kan behandles helt uten kirurgi i det hele tatt.

Det er noen begrensninger i litotripsi. For det første er det en mindre egnet metode om pasienten har multiple urinsteiner, spesielt om det er svært mange. Å knuse seg igjennom ei blære full av urinstein er en svært tidkrevende prosedyre, og i disse tilfellene anbefaler vi andre metoder. Siden litotripsi gjøres endoskopisk vil størrelse og kjønn på pasienten være av betydning. 

Litotripsi kan også benyttes ved nyrestein og ureterolitter. Per i dag er det kun store hunder som kan få hjelp med nyrestein rent endoskopisk, mens også de minste hundene og kattene kan få denne hjelpen endoskopiassistert. NB nyrestein skal fortsatt ikke behandles om de er asymptomatiske.

Litotripsi er særlig egnet og utgjør åpenbart den største forskjellen for pasienter med urinveisobstruksjon pga urinstein i uretra. Her kan vi gå inn og knuse steinen slik at den kan fjernes helt uten kirurgi.

 

PCCL 
PCCL er endoskopiassistert fjerning av urinstein fra urinblæra. Frem til nå har dette vært vår foretrukne metode for alle pasienter med blærestein. Gjennom et svært lite snitt i bukvegg kan vi bruke endoskopi til å fjerne urinstein. Dette er fortsatt anbefalt metode hos pasienter som har multiple, små urinstein.

Cystotomi

Tradisjonelt var det cystotomi som har vært eneste kirurgiske behandlingsalternativ. Tradisjonell cystotomi gjør vi ikke lenger hos oss for urinstein, men det kan være aktuelt for fjerning av masser i urinblære. NB laseren kan også brukes for ablasjon av masser i urinblære, palliativt.

Har du en hund eller katt med urinstein så ta kontakt med oss for utredning og vurdering av beste behandlingsmetode for dere. 

Vi vil tilby ulike typer behandling for urinstein, tilpasset den enkelte pasients behov og forutsetninger. 

Urinstein i urinblæra

.

271729615_612092400019717_3412756267017039991_n.jpg

Mange urinstein i urinblæra

.

MicrosoftTeams-image (205)_edited.jpg

Få hjelp hos oss med urinstein. 

Enten du har vært hos annen veterinær for utredning eller trenger en utredning av et urinveisproblem kan du ta kontakt med oss or hjelp og vurdering. 

Send epost til post@melhusdyreklinikk.no 

bottom of page