top of page

Urinstein

423766170_339479051837212_3538072597191619101_n.jpg

Hos oss på Melhus Dyreklinikk har vi et av Europas beste tilbud for behandling av urinstein.

Vi jobber kontinuerlig for å utvide vårt pasienttilbud, og minimalt invasiv kirurgi er et av våre satsingsområder. Her står endoskopi og endoskopiassistert diagnostikk og behandling helt sentralt. For urinveiene gir dette unike muligheter for å redusere invasivitet til et minimum.

Urinstein kan man finne i nyrer, urinledere, urinblæren og urinrøret. Og de gir alltid problemer. Enten betennelser, eller i verste fall setter de seg fast og hindrer urinen i å komme ut. Det er meget smertefullt, og er en akutt tilstand som må ha umiddelbar akutthjelp. Vi kombinerer kirurgi, endoskopi og laserbehandling for beste og mest skånsomme behandling for den enkelte pasient. 

Hvilken behandling som er riktig ved urinstein må vurderes i hvert enkelt tilfelle.  

Litotripsi - Laserbehandling av urinstein
Vi er glade for endelig å kunne presentere et av de nyeste behandlingstilbudene våre for pasienter med urinstein – litotripsi. Litotripsi er laserbehandling av urinstein, hvor energien i laseren brukes til å dele urinsteiner i biter for at de så kan fjernes endoskopiassistert altså uten tradisjonell åpen kirurgi.

Litotripsi gjøres endoskopisk eller endskopiassistert.  Det betyr at mange urinstein pasienter nå kan behandles helt uten kirurgi i det hele tatt.

Det er noen begrensninger i litotripsi. For det første er det en mindre egnet metode om pasienten har multiple urinsteiner, spesielt om det er svært mange. Å knuse seg igjennom ei blære full av urinstein er en svært tidkrevende prosedyre, og i disse tilfellene anbefaler vi andre metoder. Siden litotripsi gjøres endoskopisk vil størrelse og kjønn på pasienten være av betydning. 

Litotripsi kan også benyttes ved nyrestein og ureterolitter. Per i dag er det kun store hunder som kan få hjelp med nyrestein rent endoskopisk, mens også de minste hundene og kattene kan få denne hjelpen endoskopiassistert.

Litotripsi er særlig egnet og utgjør åpenbart den største forskjellen for pasienter med urinveisobstruksjon pga urinstein i uretra. Her kan vi gå inn og knuse steinen slik at den kan fjernes uten å måtte gjøre kirurgi i urinrøret.

NYHET - Nefrolitotomi
Urinstein i nyrene - nyrestein - har ikke tidligere vært så enkelt å behandle hos dyr. Nå er det utviklet en ny metode, nefrolitotomi, som gjør det mulig å fjerne urinstein fra nyrene uten å ødelegge nyrevev. 

Som eneste dyreklinikk i Norge og Norden er vi trent i og har utstyr til nefrolitotomi. Dette er endoskopiassistert fjerning av urinstein i nyrene. I stedet for slik man tidligere måtte åpne hele nyret for å hjelpe ved nyrestein kan vi nå gå inn kun med endoskop og fjerne steinene. Avhengig av størrelsen på nyresteinene bruker vi også laser for å få dette til. 

Nyrestein hos hund og katt finnes det altså nå behandling for uten å gå på kompromiss med nyrefunksjon. Dette er nytt i verden og vi er svært lettet over å endelig kunne hjelpe disse pasientene. 

 

PCCL 
PCCL er endoskopiassistert fjerning av urinstein fra urinblæra. Gjennom et svært lite snitt i bukvegg kan vi bruke endoskopi til å fjerne urinstein. Såret er nesten ikke snlig etterpå, og det er naturlig nok et mye mindre inngrep enn tradisjonell åpen kirurgi. Det er også vist at man ved tradisjonell kirurgi ikke fikk fjernet alle steinene i 30% av tilfellene, mens faren for å legge igjen steiner nå med PCCL er redusert til under 1%. 

Cystotomi

Tradisjonelt var det cystotomi som har vært eneste kirurgiske behandlingsalternativ. Tradisjonell cystotomi gjør vi ikke lenger hos oss for urinstein, men det kan være aktuelt for fjerning av masser i urinblære. NB laseren kan også brukes for ablasjon av masser i urinblære, palliativt.

Har du en hund eller katt med urinstein så ta kontakt med oss for utredning og vurdering av beste behandlingsmetode for dere. 

Vi vil tilby ulike typer behandling for urinstein, tilpasset den enkelte pasients behov og forutsetninger. 

Urinstein i urinblæra

.

271729615_612092400019717_3412756267017039991_n.jpg

Mange urinstein i urinblæra

.

MicrosoftTeams-image (205)_edited.jpg

Få hjelp hos oss med urinstein. 

Enten du har vært hos annen veterinær for utredning eller trenger en utredning av et urinveisproblem kan du ta kontakt med oss or hjelp og vurdering. 

Send epost til post@melhusdyreklinikk.no 

bottom of page