top of page

Magedreining


Magedreining er alle hundeeieres mareritt, og når det rammer haster det å få hjelp.


Magedreining, ofte forkortet GDV (gastric dilatasjon volvolus), er en tilstand hvor magesekken fylles med gass (dilatasjon) og vrir seg om sin egen akse (volvulus). Gassen i magesekken kommer ikke ut, det blir bare mer og mer av den og tilstanden gir store sirkulajsonsforstyrrelser i hele kroppen.


Symptomer på magedreining er gjerne spent eller stor buk/mage, forsøk på oppkast ofte uten at det kommer noe eller bare kommer slim/magesaft, brekninger, slapphet, forøket respirasjon.


Dette kan skje når som helst, men skjer som regel ei lita tid etter et måltid. Et stort måltid rett etter aktivitet er vist å være disponerende.


Det er gjerne større hunder med litt dyp brystkasse som rammes, men det kan forekomme hos alle (og f eks også hos kaniner, marsvin, meget sjelden hos katt).


Magedreining er en livstruende tilstand hvor man umiddelbart skal oppsøke veterinær med kompetanse på akuttmedisin og kirurgi. Tilstanden må ha rask behandling, og kirurgi. Selv med rask behandling er dette en svært alvorlig og også dødelig tilstand fordi sirkulasjonsforstyrrelsene kan gi permanent skade.


Ring veterinær umiddelbart dersom du oppdager symptomer som ligner på magedreining, og reis direkte til veterinær.


Når dere kommer til oss vil vi raskt ta en helseundersøkelse og status for pasienten for å konkludere med diagnosen. De fleste magedreininger er relativt enkle å diagnostisere, men som oftest tas et røntgenbilde for å bekrefte diagnosen og samtidig se på eventuelle andre underliggende problemer som kan være årsak.


Intensiv væskebehandling igangsettes umiddelbart, og når sirkulasjonen er stabil gjør man kirurgi med en gang. Noen ganger kan man få lagt inn en svelgsonde for å få evakuert noe gass, noen ganger bruker man et trokar.


Blod/urinprøver er viktig for å vurdere status, både før, under og etter behandling.


Kirurgien består i å evakuere gass, vri magesekken på plass og sy den fast til bukveggen på riktig sted. Resten av bukhulen må også inspiseres fordi andre organger kan være involvert. Ganske ofte er milt inndratt i dreiningen, og i noen tilfeller må denne fjernes. I noen tilfeller må også deler av magesekken fjernes.


Sirkulasjonsforstyrrelsene har hos enkelte kommet for langt slik at organer og da særlig magesekken har fått permanent skade. Om dette er større deler av magesekken er dessverre avliving eneste alternativ.


Pasientene blir overvåket også etter operasjonen, fordi det er vist hjerterytme forstyrrelser og også laktatforgiftninger etter magedreining. Som regel vil oppstalling i ca ett døgn være nødvendig.


Med tidlig og riktig behandling er det mulig å redde de fleste hundene med magedreining.


Hos oss har vi alltid veterinærer og dyrepleiere med både kunnskap og erfaring innen akuttmedisin, smertebehandling, væskebehandling, anestesi, overvåkning og kirurgi på jobb slik at vi kan hjelpe disse kritisk akutt syke pasientene raskt og riktig.


Ring oss umiddelbart om hunden din får symptomer som kan minne om magedreining. Det haster!

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page