top of page

Laser for urinstein!


Som de første i Norge kan vi nå tilby laserbehandling av urinstein - litotripsi!


Urinstein blir stadig vanligere hos hund og katt, og problemet krever som oftest kirurgisk behandling for å fjerne urinstein fra urinblære, urinledere, urinrør eller også nyrene.


I mange år har vi nå gjort all urinsteinkirurgi endoskopi-assistert, slik at det kun kreves en liten åpning i bukveggen for å fjerne steiner. Men det har likevel bydd på problemer for stein som ikke ligger i selve urinblæra.


Nå kan vi tilby endoskopi-assistert laserbehandling av urinstein - litotripsi. Det vil si at man bruker laser for å knuse urinstein i tusen knas - bokstavelig talt - og dermed ikke trenger å fjerne dem kirurgisk.


Når er litotipsi aktuelt? Litotripsi er først og fremst aktuelt når det gjør at man kan unngå kirurgi, forkorte kirurgi, eller når stein sitter på steder det kriurgisk er vanskelig å komme til.

- få, store steiner som ligger i urinblæra

- små steiner som har satt seg fast i urinrør eller urinledere

- nyrestein


Begrensninger

Per i dag har litotripsi først og fremst begresninger ift størrelsen på pasienten! Laseren må komme til urinsteinen, og til det bruker vi endoskopi. For at endoskopi skal kunne ta oss til urinsteinen, er man avhengig av at stedet er stort nok for at skopene våre kommer til. I dag har vi fleksible og rigide skop som kan brukes med laser som er små nok til å komme til de fleste steder. På de minste dyrene vil man kunne måtte gjøre laserbehandlingen endoskopiassistert.


Hvordan får man behandling med litotipsi?

Er du dyreeier med en hund eller katt med urinstein, eller er du veterinær med en pasient med urinstein, så kan du ta kontakt med oss for hjelp til en vurdering og anbefaling.
Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page