top of page

OBS ALVORLIG OPPKAST/DIARE


Det har den siste tiden vært flere tilfeller av alvorlig oppkast og/eller diare hos hund.

***OPPDATERT: Det er ikke per 30.september fastslått årsak til sykdommen som har herjet, men det er uttalt fra ekspertene at dette ikke ser ut til å være en veldig smittsom sykdom. Rådene om å unngå kontakt med andre hunder er derfor opphevet.

***

Sykdomstilfellene synes å være en del av et utbrudd, hvor enkelte har mildere symptomer mens andre rammes svært hardt med alvorlig nedsatt allmenntilstand, blodig oppkast/diare og også død.

Årsaken til at man mistenker et utbrudd av noen sort er at flere hunder enn normalt viser symptomer, og at flere hunder enn normalt har blitt veldig alvorlig syke og dødd.

Det er ukjent om dette er smittsomt eller hva dette skyldes, men det antas å spre seg. Foreløpig er teorien at det dreier seg om en bakterie eller et virus. Det er tatt prøver og gjort obduksjoner, og en jobber på spreng for å finne årsak. Så snart vi vet mer om årsak er det mulig å gi mer spesifikke råd.

Foreløpig kan man kun gi generelle anbefalinger. Det anbefales, særlig i Oslo-området, å holde hunder borte fra andre hunder. En kan også være føre var i resten av landet, så lenge årsak til sykdommen er ukjent. Unngå hundeparker og ellers steder med mange hunder. Prøv også å lufte hunden på steder det ikke er veldig mange andre som lufter. Praktiser normalt god hygiene, som håndvask, når man klapper hunder og hunder i mellom.

Kontakte veterinær umiddelbart ved tegn til oppkast/diare, særlig om hunden også har allmennpåkjenning.

Typiske symptomer:

-oppkast

-diare

-slapphet

-dårlig matlyst

Hunden trenger ikke å ha alle disse symptomene for å være rammet.

Vær oppmerksom på at sykdomsforløpet ser ut til å være meget raskt hos enkelte dyr som rammes, så ikke vent unødig med å kontakte veterinær.

Les også mer hos:

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page