top of page

Info: Addisons sykdom


Under finner du et informasjonsskriv fra oss med en sammendrag av ting som er viktige å vite når man har en hunden eller katt med Addisons sykdom.

 

EIERINFORMASJON

Addisons sykdom

Addisons sykdom, eller hypoadrenocortisisme, er en sykdom hvor hunden eller kattens binyrer produserer for lite mineralkortikoider og/eller glukokortikoider.

SYMPTOMER VED ADDISONS SYKDOM

Sykdommen oppstår som regel hos unge eller middelaldrende dyr og forekommer oftere hos tisper enn hos hannhunder. Noen raser synes disponert for sykdommen. Sykdommen er sjelden.

Sykdommen kan oppstå i en akutt eller kronisk form. Ved akutt form oppstår det som kalles en Addison krise og dyret kollapser. En slik krise er livstruende. Ved kronisk form er symptomene mer vage og kommer over tid. Det er ingen distinkte skillelinjer mellom akutt og kronisk form. Felles for begge former er at stress forverrer situasjonen.

De vanligste symptomene ved Addisons sykdom er slapphet, redusert matlyst, oppkast, vekttap, diare, skjelvinger og økt drikkelyst.

DIAGNOSTIKK

Diagnosen stilles på bakgrunn av sykdomshistorien, kliniske undersøkelser og blodprøver. De mest klassiske prøvesvar er azotemi (økt creatinin og urea, dvs. nyreverdier, i blod), lav natrium og høy kalium.

VIDERE UNDERSØKELSER

For å bekrefte diagnosen tas en spesifikk test som heter ACTH-stim test. Da tas først en grunnprøve, deretter injiseres ACTH og så tas en ny blodprøve etter 1 time. Resultatet av denne testen bekrefter diagnosen.

KONTROLL HOS VETERINÆR

Det vil være behov for oppfølging av alle Addison-pasienter. Hyppigheten av veterinærkontrollene må behovsprøves og varierer individuelt.

Etter diagnosen er stilt begynner hunden/katten på medikamentell behandling. Alle begynner på en standard startdose. Denne må justeres individuelt for hver enkelt pasient. Første kontroll er 7 dager etter oppstart med medisinering. Deretter er det kontroller 7-14 dager etter hver justering i dose til vi finner riktig dose. Når medisinbehovet er fastslått og stabilt er det som regel behov for kontroll hver 4.-5. måned. Hyppigheten av kontrollene avtales nærmere underveis. På kontrollene måles urea, creatinin, natrium og kalium i blodet. Det er viktig at kontrollene følges for at sykdommen skal holdes under kontroll.

OPPFØLGING HJEMME

Alle pasienter med Addison sykdom krever livslang behandling med medisiner daglig. I perioder med mye stress kan hunden eller katten ha behov for ekstra medisinering.

MEDISINERING

Behandlingen for Addison består i å tilføre de stoffene som kroppen produserer for lite av. Medisinen må gis resten av livet, og dosen vil kunne måtte justeres underveis.

Det preparatet som må gis hver dag hele livet heter Florinef. Det er som regel nok å gi en gang daglig, men enkelte hunder må gis to ganger daglig.

I perioder med mye stress eller anstrengelse eller ved annen samtidig sykdom kan det være behov for Prednisolon i tillegg til Florinef. Derfor skal man ha Prednisolon tilgjengelig i tilfelle behov. Prednisolon skal gis på dager pasienten er slapp, har dårlig matlyst, kaster opp eller viser andre tegn på å ikke være helt i form. Dersom man vet at det kommer perioder med stress, for eksempel før jakt osv, kan man gi Prednisolon forebyggende. Begynn da dagen før.

Når man har Addisons sykdom får man for lite natrium og klorid i blodet. Dette normaliserer seg når sykdommen er under kontroll. Inntil sykdommen er stabilisert ved hjelp av medikamenter gis det Natriumklorid tilskudd. Det avtales med veterinær når man skal avslutte denne behandlingen.

All medisinen fås på resept. Følg reseptanvisningene nøye.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page