top of page

Bestilling prøveanalyse

Takk for rekvisisjonen!
Prøvesvar sendes rekvirerende veterinær samme dag som vi mottar prøven(e).

VÅRE LABORATORIETJENESTER
Vårt laboratorie tilbyr analyse av prøver for eksterne veterinærer. Dette gjelder først og fremst blodprøver, men vi har også mulighet til å analysere urinprøver, fecesprøver, hårprøver, cytologi m.m.. Om det skulle være analyser vi ikke kjører inhouse kan vi sørge for innsending til Idexx Laboratories. Idexx henter prøver hos oss flere ganger i uka, og prøvene ankommer deres laboratorie morgenen etter.   

Veterinær rekvirerer prøveanalyse og sørger for levering av prøvemateriale til oss. Vi tar i mot prøver i hele vår åpningstid mandag-fredag 0900-1800.

 

Prøvene MÅ merkes godt! 
(Dyrets navn/nr + eiers etternavn.) 
Det er ikke nødvendig å levere skriftlig skjema om elektronisk bestilling er gjort. 

 

Vi analyserer prøvene hos oss samme dag som vi mottar prøvematerialet. Og vi sender prøvesvar til rekvirerende veterinær samme dag. (NB For prøver som må sendes til ekstern lab må lengre analysetid beregnes).   

Rekvirerende veterinær er ansvarlig for at korrekt informasjon gis i rekvisisjonsskjemaet, samt å informere eier om kostnad.

Rekvirerende veterinær er også ansvarlig for all informasjon om analysesvar og eventuell oppfølging med eier.

 

NB! Angående prøvemateriale: 
For hematologi trenger vi EDTA fullblod (lilla glass)
For biokjemi trenger vi enten plasma (heparin, grønt glass) eller serum (rødt glass). Er du i tvil, ta alltid minst EDTA og plasma, og aller helst alle tre (rød, grønt, lilla). 

bottom of page