top of page

Dyrekiropraktor CamillaHVA ER KIROPRAKTIKK?

Diagnostikk, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner i bevegelsesapparatet samt vurdering av effekten av dette på nervesystemet og dyrets generelle helsetilstand. Behandlingen baseres i stor grad på manuelle metoder og kan typisk hjelpe stivhet, skjevhet, akutte eller kroniske muskel- og skjelettplager samt forebygge skader og vedlikeholde dyrets helse og prestasjonsevne.

CAMILLA

Camilla Viken har en master i kiropraktikk etter fem års skolegang i England på en av Europas mest anerkjente skoler for kiropraktikkstudiet. Her tok hun også videreutdanning som dyrekiropraktor ved International Academy of Veterinary Chiropractic. For å ta denne videreutdanningen må man enten være utdannet kiropraktor eller veterinær for å sikre god nok kunnskap i anatomi, sykdomslære og fysiologi. Camilla praktiserer som dyrekiropraktor på fulltid, med hester, hunder og noen få andre dyr.


FØR TIMEN

Lufting

Hunden skal være luftet før timen.


Oppvarming

Hunden skal helst IKKE være varmet opp før timen, da det gir et mer riktig bilde av hundens problemer om den er kald. Om hundens tilstand er av en slik art at den blir verre etter belastning kan den gjerne ha hatt en lengre tur/belastning dagen før timen.


Timen

Eier er tilstede og hjelper til å holde hunden.

Journalen blir gjennomgått for å få et helhetlig bilde av situasjonen.

Hunden blir undersøkt for ømme/stive muskler og ledd. Ved funn av kiropraktiske låsninger blir disse behandlet. Funn, observasjoner og behandlingsmetoder blir så ført opp i journalen.


ETTER TIMEN

Samme dag som timen og dagen etter har hunden meget godt av mye bevegelse, men det skal være rolige turer i bånd. Dag to etter behandling kan hunden igjen brukes normalt hvis ikke andre opplysninger er gitt under konsultasjonen.

VIDERE OPPFØLGING

Etter førstegangskonsultasjon er det optimalt å se hunden igjen etter ca fire uker for å følge opp behandlingen. Videre kontroller etter dette avhenger av hvilke problemer hunden har, dens bruk og hvordan den responderer på behandlingen.


BESTILL TIME

Du kan bestille time til kiropraktor her


コメント


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page