top of page

Beinbrudd hos katt


Beinbrudd (fraktur) forekommer ikke så veldig ofte, men ses som akutt oppstått halthet.


Beinbrudd oppstår som regel pga et traume, for katt gjelder det nok oftest etter påkjørsel fra bil men andre typer traume og fall kan også forårsake brudd.


Beinbrudd er svært smertefullt, og som regel vil ikke katten bruke foten som er skadet. Vær forsiktig med å løfte osv.


Ofte kan man få mistanke om beinbrudd fra symptomene, men røntgen må til for å vite hvor omfattende skaden er og for å legge en behandlingsplan. I enkelte tilfeller er bruddet/bruddene så omfattende at CT kan være anbefalt som en del av behandlingsplanleggingen.


Beinbrudd må stabiliseres for å gro sammen, og dette løses som regel best med kiurgiske implantater som plater og skruer. Noen ganger er det lett å tenke at en gips kunne gjort nytten slik man ofte kan gjøre hos mennesker. Dessverre fungerer gips svært dårlig i de fleste tilfeller hos katt. Operasjon er derfor (nesten) alltid eneste mulighet.


Heldigvis er prognosen som regel veldig god for at et beinbrudd kan hele helt fint og katten få helt normal funksjon etter skaden.


Det som er viktig å huske på er at katten må holdes i ro inne den første tiden etter operasjon. Helingen kan ta fra 6-12 uker som hovedregel, og minst 6-8 uker inne i ro er som oftest nødvendig. Det høres lenge ut, men går heldigvis stort sett veldig bra når man bare kommer igang.


Vi har et solid kirurgisk team hos oss med lang erfaring innen kirurgi generelt og ortopedisk kirurgi spesielt. Derfor får katten din alltid god hjelp hos oss om uhellet er ute.


Det er ikke så mange veterinærer som har kompetanse og erfaring med frakturkirurgi. Om du har vært hos en annen veterinær for undersøkelse med katten din kan de sende over røntgenbilder og journal til oss for vurdering og hjelp til å lage en behandlingsplan, og vi tar i mot katten din for kirurgi. Som oftest vil katten din være hos oss til neste dag, for oppfølging etter operasjon.


Du kan også selv ta kontakt med oss på telefon eller epost om du har spørsmål om beinbrudd hos katt.


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page