top of page

Senior September

I hele september setter vi ekstra fokus på våre seniorer, dvs de eldre kattene og hundene og deres helse.

De eldste dyrevennene våre fortjener - og trenger - litt ekstra oppfølging av helsen sin. Derfor benytter vi september til å sette litt ekstra fokus på de vanligste helseproblemene hos seniorkattene og seniorhundene. Slik kan vi forhåpentligvis komme tidlig til med behandling for de som måtte trenge det.

Les mer om seniorenes helsemessige utfordringer og hva en seniorsjekk innebærer her: ¤ Senior ¤

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page