top of page

Info: Kastrering av hannkatter


Kastrering av hannkatt har heldigvis blitt svært vanlig, og kastrering anbefales for alle katter som ikke skal brukes i organisert avl. Kastrering er en fordel både for katten selv, kattepopulasjonen generelt og for så vidt også for eieren av katten.

Det er vanlig og anbefalt å kastrere katten sin når den er omtrent et halvt år gammel, fordi det er i den alderen kattene begynner å bli kjønnsmodne. Men det er også mulig å gjøre det tidligere, og det er aldri for seint! Vi oppfordrer alle katteeiere til å få kastrert sine katter. Vi har også et tett samarbeid med omplasseringsorganisasjoner i Trøndelag, slik som Dyrebeskyttelsen i Trondheim, som sørger for at alle kattene de får inn blir kastrerte og gjør et uvurderlig arbeid for kattevelferden.

Under finner du et informasjonsskriv fra oss med en sammendrag av ting som er viktige å vite når man skal kastrere katten sin.

 

EIERINFORMASJON

Kastrering av hannkatt

Alle hannkatter som ikke skal brukes i organisert avl bør kastreres. Det medfører ingen reduksjon i livskvaliteten til en katt å bli kastrert.

BEHANDLING

Katten blir lagt i generell anestesi og begge testikler blir fjernet kirurgisk. Katten får både smertestillende og betennelsesdempende i forbindelse med inngrepet. Det brukes ikke antibiotika ved kastrering.

PROGNOSE

Kastrering av hannkatt er et rutineinngrep som innebærer liten risiko.

ETTERBEHANDLING

Første døgn

Katten våkner gradvis fra anestesien. Den kan være litt forvirret, slapp og ustø med det samme. Katten er seg selv innen ett døgn. Det er viktig at katten har det lunt og godt etter kastreringen. Baderom/vaskerom med varme i gulvet egner seg godt både med tanke på temperatur og tilgrising. Katten kan få tilbud om vann og fôr som normalt når den er våken.

Når katten er seg selv igjen (som regel dagen etter kastrering) kan den behandles som før (slippes ut, leke osv.).

Kontroll hos veterinær

Etter kastrering av hannkatt er det som regel ikke behov for noen etterkontroll. Det er ingen sting som skal fjernes. Dersom det er tegn på infeksjon (hevelse, varme, verk eller overdreven slikking) rundt snittene er det viktig å ta kontakt.

Fôring

Kastrerte katter holder seg mer i ro og har derfor lettere for å legge på seg. I tillegg har de økt risiko for urinveisproblemer. For å forebygge dette, bør katten fôres spesielt.

1) Det er viktig at katten ikke får for mye mat. Følg anvisningen på fôrsekken og vurder individuelt.

2) Det er utviklet egne diettfôr for kastrerte katter. Disse fôrene forebygger overvekt og urinveisproblemer og anbefales på det sterkeste.

HUSK!

Alle katter bør vaksineres regelmessig. Først grunnvaksinering to ganger med 4 ukers mellomrom, deretter årlig. Dette beskytter katten mot ulike virus som forårsaker kattepest og katteinfluensa.

Samtidig med kastreringen anbefaler vi at katten ID-merkes med en mikrochip. Katter som er ute fanger mus og fugler blir smittet med innvollsorm. Man bør behandle katter mot dette regelmessig.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page