top of page
Senior_sept_header2c

Senior

Helsemessig er det viktig å ha litt ekstra fokus på våre seniorer - de trofaste vennene våre som gjennom mange år har gitt oss glede som en del av familien og hjemmet. Som eldre har de behov for litt ekstra oppfølging når det gjelder helse og velvære. 

Seniorkatten

K

Senior

spørreskjema

Fyll ut før timen

Seniorhunden

H

Hvem er senior?

Som en generell regel kan man si at katter og hunder regnes som senior når de passerer 8-10 år. Men hos noen, spesielt de store hunderasene, regnes man som senior allerede fra 5 års alder. 

Hva er en seniorsjekk?

En seniorsjekk er en utvidet helseundersøkelse som legger ekstra vekt på de vanligste seniorsykdommene. Da vil en blodprøve og/eller en urinprøve ofte være en del av den innledende undersøkelsen. 

Hvilke problemer rammer seniorene?

Under finner du en liten oversikt over de vanligste problemene våre seniorkatter og seniorhunder støter på, og litt om hva vi kan gjøre for dem. 

MD_Ikon01.jpg

Leddsykdom

Eldre dyr kan få stive ledd og redusert bevegelighet.

MD_Ikon01.jpg

Nyresykdom

Eldre dyr, og kanskje spesielt kattene, har forøket forekomst av nyresykdom.

MD_Ikon01.jpg

Diabetes

Sukkersyke er utbredt hos både katter og hunder.

MD_Ikon01.jpg

Tenner

Alle eldre dyr har behov for regelmessig tannbehandling.

MD_Ikon01.jpg

Leversykdom

Redusert leverfunksjon er relativt vanlig hos eldre dyr.

MD_Ikon01.jpg

Stoffskifte

Både for høyt og for lavt stoffskifte kan ramme eldre dyr - og begge deler må behandles. 

Seniorkatten

Katter regnes som ”eldre” fra de fyller 8-10 år. Selv om forventet levetid hos katter er vesentlig lenger enn dette, vil det skje enkelte forandringer med seniorkattene som gjør at de bør følges opp tettere enn unge og voksne katter.

 

SYMPTOMER HOS SENIORKATTEN

De fleste seniorkatter er friske! Det er likevel viktig å være oppmerksom på symptomer som kan dukke opp. De vanligste indikasjonene på at ikke alt er som det skal er vekttap, dårlig/flokete pels og endret mat-/drikkelyst. Katten kan også endre adferd, og det er ikke uvanlig at de begynner å gjøre fra seg inne.

 

VANLIGE SENIORSYKDOMMER

En del sykdommer er vanligere hos eldre katter. Det er disse sykdommene vi først og fremst fokuserer på hos seniorkattene.

 • Diabetes mellitus - sukkersyke

 • Hyperthyreoidisme – økt stoffskifte

 • Nyresykdom

 • Tannproblemer

 • Leddproblemer – stive ledd

 

STELL AV SENIORKATTEN

Det skal ikke store forandringer til for å tilpasse forholdene til en eldre katt. Et par ting kan være verdt å justere. Eldre katter er ofte mindre ute og har derfor et lavere aktivitetsnivå. Det er utviklet egne diettfôr for eldre katter som forebygger aldersrelaterte problemer. I mange hjem vil det være en fordel for katten å ha dokasse inne. Ofte bør en hjelpe katten med pelsstell.

 

SENIORKONTROLL

Alle katter vaksineres årlig mot kattepest og katteinfluensa. Under dette årlige veterinærbesøket foretas samtidig en generell helseundersøkelse for å avdekke eventuelle helseproblemer. Når katten passerer 7-10 år, bør denne helseundersøkelsen utvides til en seniorkontroll.

Seniorkontrollen omfatter spesifikke spørsmål til eier, en utvidet helseundersøkelse (bl.a. veiing og blodtrykksmåling) samt en serie laboratorietester. Seniorkontrollen er rettet spesifikt mot å avdekke vanlige seniorsykdommer hos katt. Dersom sykdommene oppdages på et tidlig stadium kan behandling gi god prognose for et godt seniorliv.

 

LABORATORIETESTER

På seniorkontrollen tas gjerne urinprøve og blodprøve av katten. Disse prøvene analyseres på laboratoriet på klinikken. Ved hjelp av disse prøvene vil vi kunne utelukke, oppdage og/eller overvåke de vanligste sykdommene hos seniorkatter.

 

VIDERE UNDERSØKELSER

Dersom seniorkontrollen indikerer avvikende helse vil dette undersøkes nærmere og nødvendig behandling igangsettes.

 

ETTERKONTROLL

Ved en seniorkontroll vil det vurderes hvor ofte det eventuelt vil være nødvendig å følge opp kattens helsetilstand med nye kontroller. Dette avtales i hvert enkelt tilfelle. Når kattene passerer 10 år, eller om det er funn av seniorsykdom, vil kontroll hver 6.-12. måned være anbefalt som rutine. 

 

PRAKTISK INFORMASJON

Seniorkontroll innhold tilpasses den enkelte:            

 • Generell helseundersøkelse

 • Utvidet helseundersøkelse

 • Blodtrykksmåling

 • Spørreskjema eier

 • Uttak urinprøve og blodprøver

 • Analyse urinprøve

 • Analyse blodprøve

 • Eventuell behandlingsplan

Alle undersøkelser vi eventuelt gjør vurderes ut i fra de funn vi gjør underveis. Noen ganger kan urinprøver, blodprøver og eventuelle andre undersøkelser være nødvendig for å få en fullstendig diagnostikk. 

Vaksine, ormekur, eventuelle tilleggsundersøkelser eller behandling (f.eks. tannbehandling) kommer i tillegg. Dette avtales nærmere ved behov.

 

Time bestilles på forhånd. Du leverer katten hos oss og henter den når seniorkontrollen er ferdig.

Det er som regel ikke nødvendig å sedere katten for undersøkelsen.

Katten bør være fastet fra kvelden før.

Anker Seniorkatten

1.

Unngå overvekt!

2.

Fôring

3.

Vann

4.

Tannstell

5.

Følg vaksinasjonsprogrammet

6.

Forebyggende behandling etter behov (ormekur, flåttmiddel osv)

7.

Sjekk kuler! 

8.

Sjekk halthet/stivhet!

9.

Adferdsendringer

10.

Regelmessig mosjon

11.

Seniorkontroll hos veterinær

12.

Anestesi

13.

Søk råd

bottom of page