top of page

Ormekurbehandling ved utenlandsreise

Skal du reise utenlands med hund (eller importere hund) må du sørge for riktig innvollsormbehandling.

Alle hunder som har vært i utlandet (med unntak av dyr som kommer direkte fra Finland, Storbritannina, Irland og Malta) og som tas over grensen til Norge skal være behandlet mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis). Denne bendelormen er ufarlig for hundene, men kan forårsake svært alvorlig sykdom hos mennesker.

Behandlingene skal utføres hos veterinær og attesteres av veterinær i hundens pass.

Det er to ulike alternativer for å oppfylle kravene til denne behandlingen:

ALTERNATIV 1

Hunden må behandles hos veterinær maks 120 timer (5 døgn) og minst 24 timer (1 døgn) før retur til Norge.

Det beste er om behandlingen skjer så tett som mulig opp mot 24 timer før hjemreise, og man skal unngå smittefare mellom behandlingstidspunktet og man krysser grensen til Norge. Dersom hunden etter behandlingen men før hjemreise oppholder seg i skog og mark (altså utsettes for smittefare) anbefales en behandling etter at hunden er kommet hjem. Denne behandlingen er ikke pålagt, og kan gjøres av eier selv for egen (og rikets) sikkerhet.

NB! Tidligere kunne man ved turer av varighet på under 5 dager behandle hunden i Norge før man reiste ut og så komme tilbake innen de 120 timene hadde gått. Det kan man IKKE lenger. Behandlingen må foretas i utlandet.

ALTERNATIV 2 – «28-dagers regelen» Som alternativ til behandling 120-24 timer før innreise til Norge, kan hunder gjennomgå et behandlingsopplegg som innebærer at de behandles 2 ganger før reise og deretter minst hver 28. dag. Dette behandlingsopplegget skal alltid avsluttes med en behandling etter siste utenlandstur. Den avsluttende behandlingen er ikke frivillig, og den kan ikke gis selv men må gis hos veterinær og attesteres i passet på samme måte som de andre behandlingene.

De 2 behandlingene som gis før man reiser skal skje på to ulike datoer. Dvs at de ikke kan skje på samme dag, men kan skje på to dager etter hverandre. Det kan være maks 28 dager i mellom de to første behandlingene.

«Deretter minst hver 28. dag» betyr at behandlingen må følges opp med maks 28. dagers mellomrom. Man kan også gjøre det på dag 24, 26 osv. MEN det kan ikke gå mer enn 28 døgn.

Disse 28-dagers regel behandlingene kan utføres hos veterinær i Norge eller utlandet. Regelen gjelder kun for reise innen EU/EØS, ikke ved reise fra såkalte tredjestater.

Alternativ 2 er først og fremst beregnet på de som jevnlig reiser til Sverige.

Dagstur utenlands: Vi anbefaler at hunden blir hjemme! Er ikke det et alternativ MÅ dere inn i et 28-dagers regime med 2 ormekurer før utreise og 1 ormekur etter hjemkomst innen 28 dager fra siste kur. Altså 3 veterinærbesøk med ormekur for en liten tur til Sverige…

NB! Det er også flere andre krav og anbefalinger for utenlandsreise med hund og katt. Fullstendig og oppdatert informasjon om regelverket finner du alltid på www.mattilsynet.no. Vær oppmerksom på at regelverket endrer seg med ujevne mellomrom, slik at det som var korrekt sist du reiste ikke nødvendigvis ikke er korrekt neste gang du skal reise. Hold deg derfor oppdatert. Skal du reise lenger enn til Sverige kreves rabies-vaksinering, og skal du reise lenger enn i Norden anbefales leptospirose-vaksinering samt forebyggende behandling mot flere ektoparasitter. Spør oss så finner vi et opplegg tilpasset din reise.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page