top of page

Forebygge

I vårt daglige arbeid som veterinærer er den viktigste jobben å drive forebyggende helsearbeid. Alt vi bidrar med som kan hindre fremtidige helseproblemer gir store helsemessige gevinster for våre pasienter.

Forebyggende arbeid begynner allerede når dyret er ungt. Og jobben du som dyreeier gjør hjemme er den største delen av dette. Vi kan gi råd, være tilgjengelig og vi kan foreta regelmessige kontroller gjennom livet for å fange opp forandringer i helsen. I bunnen for alt dette ligger den årlige vaksine- og helsekontrollen, samt riktig fôring og beskyttelse mot parasitter. 
 

Generell helsekontroll

Regelmessig undersøkelse hos veterinær er vist å både kunne forebygge fremtidig sykdom men også fange opp sykdom på et tidlig tidspunkt.

Vaksinering

Et av de viktigste og enkleste valgene en dyreeier kan ta, er å beskytte sin firbeinte venn mot smittsomme sykdommer med vaksine. Det er ulike vaksiner for ulike dyrearter, og hvilken vaksine vi anbefaler kommer også an på hvilken smitterisiko det enkelte dyret løper. Det er vanlig med årlig vaksinering for både hund, katt og ilder her til lands, samt utvidet vaksinering for utenlandsreise. Dette gir vi gjerne råd om til hver enkelt, spør oss!

Valp/kattunge kontroll

Både valper og kattunger undersøkes hos veterinær og får sin grunnvaksinering i ung alder. For hunder gjelder dette som hovedregel ved 8 og 12 ukers alder, mens hos kattunger noe senere (12 og 16 ukers alder). Ved disse veterinærbesøkene kontrolleres også valpen eller kattungen for kjente misdannelser eller funksjonsfeil, og dersom den skal få et nytt hjem anbefales en helseattest.

Unghund/ungkatt kontroll

For ungkatter, som gjerne blir kastrert ved ca 6 måneders alder, er en del av dette besøket hos veterinæren også en generell helsekontroll. For unghunder, spesielt av raser som kan være utsatt for genetiske disposisjoner for ulike lidelser og haltheter, kan det være fornuftig å få gjort en unghundkontroll ved 6-7 måneders alder slik at man tidlig kan plukke opp tegn på problemer.

Seniorkontroll

Hunder fra ca 7 års alder og katter fra ca 9 års alder betegner vi gjerne som Seniorer. Og for disse er det viktigere enn før med tett oppfølging av helsestatus, fordi aldersbetingede sykdommer ofte begynner å gjøre seg gjeldende i denne alderen. Særlig for katter. Vi har Seniorkontroller tilpasset den enkelte art og individ, for å best mulig kunne tilby våre seniorer en god alderdom.

ID-merking

Identitetsmerking av kjæledyr er dessverre ikke obligatorisk, men burde være en selvfølge for enhver dyreeier.  Og i dag blir også heldigvis de fleste dyr ID-merket. Dette gjøres med en mikrochip som legges inn under huden ved hjelp av en sprøyte. Slik kan alltid opplysninger om eier spores opp ved behov.

Innvollsorm

Innvollsorm er en samlebetegnelse på parasitter som lever i magetarmkanalen. De vanligste er bendelorm og spolorm, men det finne også andre typer. Det er viktig med behandling mot innvollsorm hos valper og kattunger. Deretter, i det voksne liv, må behandling vurderes individuelt. For de aller fleste hunder er smittepresset svært lavt og det er aldri behov for rutinemessig behandling. For katter som jakter vil det som regel være rutinemessig behov. Vi gjør en risikovurdering i samarbeid med eier og gir en anbefaling for behandling.

Flått

Flått og andre ektoparasitter (utvortes parasitter), kan både være plagsomme i seg selv men også føre med seg sykdom. I alle områder hvor det er flått anbefales forebyggende behandling av katter og hunder for å hindre flåttsmitte. 

Vektkontroll

Overvekt har dessverre blitt et utstrakt problem for våre firbeinte venner. Og vektkontroll har blitt en stadig viktigere del av vårt forebyggende helsearbeid. Heldigvis finnes det i dag gode hjelpemidler for vektkontroll og vektnedgang for våre kjæledyr.

Drektighetskontroll

Når man spent venter på valper eller kattunger kan vi enkelt gjøre en drektighets kontroll ved hjel av ultralyd (tidlig) eller røntgen (sent). I tillegg til å konstatere drektighet, kan vi også ved ultralyd vurdere om fostrene utvikler seg normalt, om hjertet slår som det skal og at alt virker normalt med fosterhinner og placenta. På røntgen kan vi vurdere antallet foster, slik at man er forberedt på dette før fødsel.

Please reload

bottom of page