top of page

Behandle

Hos våre pasienter møter vi utfordringer hvor både akutt og kroniske sykdommer krever behandling. Behandling kan bestå i å kurere sykdom, men også av og til å kontrollere sykdom gjennom livslang behandling. I hvert enkelt tilfelle vurderes dette individuelt, og målet er en funksjonsfrisk, smertefri pasient med god livskvalitet.

En vellykket behandling krever alltid at vi som dyrehelsepersonell og dere som eiere og familie samarbeider. Ofte er det til og med det meste av jobben som foregår hjemme. 

Infeksjoner

En infeksjon skyldes et agens som etablerer seg hos individet. Dette agenset kan være bakterier, virus, sopp eller parasitter. Vi tenker ofte på bakterier når det snakkes om infeksjoner, men altså kan det være andre skyldige. Og derfor er det også viktig å stille riktig diagnose før behandling igangsettes. Antibiotika, som man bruker ved behov ved bakterielle infeksjoner, vil for eksempel ikke ha noen effekt ved virusinfeksjoner eller parasittære infeksjoner.

Sår

Sårskader oppstår traumatisk, etter skader eller bitt. Størrelsen på såret og hvor det sitter er med på å avgjøre hvor alvorlig det er. Sår forverres ofte av infeksjoner. De fleste sår behandles og heler uten komplikasjoner, men i enkelte tilfeller kan det ta lang tid. Sjeldnere kan f.eks kreft eller indremedisinske tilstander gi sår både invortes og utvortes. 

Muskel- og skjelettproblemer

Muskel- og skjelettproblemer viser seg som oftest ved stivhet eller halthet hos være kjæledyr. Dette kan skyldes skader i muskler, skjelett, ledd, sener, ligamenter eller andre deler av bevegelsesapparatet. En del slike problemer er typiske hos unge individer, andre igjen mer typiske for eldre individer. Mens noen er rett og slett uheldige og skader seg. Måler ved behandling av muskel- og skjelettproblemer er full funksjonsfriskhet og full smertefrihet.

Kastrering

Kirurgi

Kreft

Kreft rammer dessverre ofte våre kjæledyr, særlig hunder. Det er mange ulike typer kreft, og behandlingen kan variere. Ofte vil kirurgisk behandling ligge i bunn, og av og til vil kjemoterapi og stråling være aktuelt som tilleggsbehandling. Heldigvis lever de fleste pasienter lange, gode liv etter behandling. 

Please reload

bottom of page