top of page

Diagnostisere

Mange har tanker rundt dette med å være veterinær og å skulle finne ut hva som er galt hos pasienter som ikke kan fortelle oss hvor det gjør vondt. Ikke så sjelden blir det sammenlignet med å være barnelege, hvor små barn på samme måte som dyr gir uttrykk for at noe er galt, men ikke hva. Men ofte forteller de på sin måte mer enn man tror. Og da må vi bruke sanser, kunnskap, erfaring, diagnostiske hjelpemidler og kanskje til og med av og til litt intuisjon. Å stille riktig diagnose er helt avgjørende for riktig behandling.   

bottom of page