Salmonella hos katt

March 29, 2020

På etterjulsvinteren 2020 har det vært uvanlig mange tilfeller av salmonella-infeksjon hos katt. 

Salmonella

Salmonella-infeksjon er en bakteriell magetarminfeksjon som en sjelden gang rammer dyr i Norge. Salmonella finnes ikke hos norske landdyr, men dyr kan smittes i utlandet, i fordervet importert for  og av småfugl.

 

Salmonellose er en B-sykdom i Norge og er derfor underlagt retningslinjer for prøvetaking, diagnostikk, behandling og restriksjoner.

 

Salmonella er en zoonose, det vil si at sykdommen smitter mellom dyr og mennesker!!!

 

Sykdommen smitter ved fekaloral smitte, dvs at bakterien skilles ut i feces hos syke dyr/mennesker. 

 

Symptomer

Katter med salmonella kan ha uspesifikke symptomer, men ofte ett eller flere av følgende symptomer

 • Diare

 • Oppkast

 • Feber

 • Nedsatt allmenntilstand

 • Anoreksi

 • Magesmerter

Utredning

Følgende er indisert ved mistanke katt salmonella

 • Generell helseundersøkelse inkl temperatur

 • Blodprøve hematologi

 • Fecesprøve

For å påvise salmonella hos syk katt bør det fortrinnsvis tas ut prøve med minst 10 g feces. Dette kan være vanskelig.
Hvis det ikke er mulig med tilstrekkelig mengde kan det tas prøve fra endetarmen med bomullspinne som sendes på transportmedium.

 

Forsendelse og analyse av prøver tatt på mistanke om A og B sykdommer er gratis, mens uttak av prøven belastes eier.

 

Behandling

Behandling ved mistanke salmonella

 • Væskebehandling

 • Nsaids iv

 • Kvalmestillende iv

 • Nsaids 3-5 dager hjemme

 • Zoolac hjemme

Antibiotika vurderes i alvorlige tilfeller.

 

Avvente prøvesvar

Katten holdes inne til prøvesvar foreligger, og praktisere ekstra hygiene rundt kassen samt generell håndhygiene i hjemmet.

Katten skal ha behandling som foreskrevet av veterinær, på klinikk og påfølgende behandling hjemme.

Dersom prøven er positiv tar også Mattilsynet kontakt med eier.

 

Info til katteeier fra Mattilsynet

Mattilsynet har god informasjon til katteeiere om salmonellose hos katt. Først og fremst dreier det seg om to artikler:

 

1)
Salmonella hos katter

Generelle råd til katteeiere

Vær nøye med håndhygiene

Tøm og rengjør matskål ofte. Matskål ol bør ikke vaskes der du vasker kjøkkenutstyr som brukes til

mennesker.

Tøm og rengjør kattekasse ofte. Kast avføring og sand fra kattekassen i restavfallet.

Dersom katten din er syk, og du tror at den kan ha Salmonella, ta kontakt med veterinær. Du må varsle

veterinæren før du tar med katten til klinikken.

Flere dyreklinikker i Norge melder våren 2020 om et økende antall katter med symptomer på

Salmonella. Det mistenkes at smitten kommer fra småfugl.

Salmonellainfeksjon er en alvorlig sykdom som kan smitte til andre dyr og mennesker, og både mistanke og

funn av sykdommen skal varsles til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer på salmonellainfeksjon

Symptomene på salmonellainfeksjon hos katt kan variere. Noen katter viser ingen symptomer, andre kan ha

milde symptomer med litt temperaturstigning og nedsatt matlyst. I alvorlige tilfeller kan katten ha høy feber,

opphørt matlyst, brekninger, diaré og buksmerter. Diareen kan være fra mild og vandig til alvorlig og blodig.

I spørsmål og svar finner du informasjon om hvilke regler som gjelder dersom det er mistanke om, eller påvist

Salmonella på katten din.

Smitte fra ville fugler

Det er ikke uvanlig at ville fugler, spesielt småfugl, er smittet med Salmonella om vinteren. Katter kan smittes

ved direkte eller indirekte kontakt med avføring fra fugl eller ved å fange fugl. Siden både du og katten din kan

bli smittet med Salmonella av ville fugler kan det være lurt å ta følgende forhåndsregler rundt fuglebrettet:

Husk god håndhygiene når du rengjør og fyller på fuglebrett, fuglematere mm.

Fjern avfall under fuglebrettet regelmessig. Granbar på bakken under fuglebrettet kan også hindre smitte.

Velg fortrinnsvis fuglebrett/fuglematere som hindrer at fuglene kan forurense maten med avføring

Eventuelle døde fugler skal kastes i restavfallet

 

Link: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/katt/Salmonella_hos_katter/

 

 

2)

Spørsmål og svar om Salmonella hos katter

 

Spørsmål og svar for katteeiere

Om salmonellasmitte

Hva er Salmonella?

Salmonella er en bakterie som vanligvis fører til akutt diaré og magesmerter. Andre symptomer kan være

hodepine, kvalme og feber, i sjeldne tilfeller kan infeksjonen bli mer alvorlig. Symptomene går vanligvis over

av seg selv.

Salmonella kan finnes både hos dyr og mennesker. Forekomsten av salmonella er svært lav i norske husdyr

og norskproduserte næringsmidler, sammenlignet med de fleste andre land i Europa. Det er derfor forholdsvis

sjelden med smitte i Norge, men matvarer som er importert fra land der Salmonella er vanligere enn hos oss,

utgjør en smitterisiko.

Hvert år meldes det mellom 900–1300 sykdomstilfeller av salmonellose til Folkehelseinstituttet. De fleste er

smittet i utlandet.

Hvordan smitter Salmonella?

Salmonellabakterien smitter i hovedsak gjennom mat. Vanligst er kjøttprodukter, særlig svine- og fjørfekjøtt,

men også egg, eggprodukter, melk, skalldyr, forurensede grønnsaker og krydder kan være kilde for bakterien.

Salmonella skilles ut i tarmen både hos dyr og mennesker som har sykdommen. Smitte kan skje ved at man

får bakterier fra avføringen via hender