Priser

Her finnes et utvalg av priser på våre vanligste tjenester. 
Har du spørsmål om pris på andre behandlinger svarer vi gjerne på det.

KONSULTASJON

-Enkel konsultasjon hos veterinær inkl helseundersøkelse: 893 kr

-Utredning og behandling utover enkel konsultasjon: timepris
-Telefonkonsultasjon: 449-855 kr

VAKSINE
-Vaksine hund (basisvaksiner) inkl helseundersøkelse: 813 kr / 893 kr 

-Vaksine katt (basisvaksiner) inkl helseundersøkelse: 687 kr / 689 kr (475 kr for 2. grunnvaksine når 1. er tatt hos oss)
-Vaksine hund og katt utland: pris avhenger av hva man trenger beskyttelse mot i forhold til hvor man skal reise
-Pass (utstedelse av offentlig godkjent EU-pass for utenlandsreise): 671 kr

ID-MERKING
-Mikrochip inkl registrering i DyreID: 1021 kr

-Rabattert om samtidig med annen behandling: 778 kr

SENIOR
-Seniorkontroll inkl blodprøve/urinprøve: ca 1900-3900 kr (kontroll tilpasses individuelt samt funn underveis og de nødvendige undersøkelser tas)

KASTRERING KATT
-Kastrering hannkatt: 1643 kr
-Pakke kastrering hannkatt med vaksine og id-merking: 2167 kr
-Kastrering hunnkatt: 2296 kr
-Pakke kastrering hunnkatt med vaksine og id-merking: 2968 kr

KASTRERING HUND
-Kastrering hannhund: 6468 kr
-Kastrering tispe: 12344 kr (laparoskopisk)
-Kjemisk kastrering med implantat:  2272 kr / 3039kr

TANNBEHANDLING
-Tannrens inkl munnhuleundersøkelse, tannrøntgen av alle tenner, fjerning av tannstein og polering: 2967 kr (hund) / 1881 kr (katt) 
-Tanntrekk: pris avhenger av hvilken tann det gjelder og tannens patologi

RØNTGEN/ULTRALYD

-Røntgen: fra 759 kr (konsultasjon og sedasjon kommer i tillegg)

-Ultralyd: fra 759 kr (konsultasjon og sedasjon kommer i tillegg)
-Hjerteultralyd med EKG: 2894 kr

-HD røntgen inkl innsending til NKK: 2392 kr
-HD og AD røntgen inkl innsending til NKK: 3217 kr
Undersøkelsen må forhåndsbestilles hos NKK før besøket og skjema tas med eller sendes oss på epost. 

-Drektighetskontroll røntgen: 1275 kr (gjøres fra dag 45 i drektigheten, anbefalt dag 45-55)
-Drektighetskontroll ultralyd: 1244 kr (gjøres fra dag 24 i drektigheten, anbefalt dag 25-34)

DIVERSE
-Kloklipp: 237 kr

-Klipp og pelsstell katt: 1129-1790 kr

-Resepter (fra utstedelse av resept ved behandling til sending av resepter til apotek): 76-200 kr

-Kiropraktor-behandling: første konsultasjon 1045 kr, påfølgende 768 kr

VAKT
-Utenom åpningstid gjelder tillegg for vakt. Tillegget kommer på honoraret (medisin og utstyr koster selvfølgelig det samme). Kveldstillegget er 50%, natt og helgetillegget er 100% og helligdagstillegget er 150%. 
I tillegg kommer beredskapstillegget som er en fast takst for vaktberedskap. 

PRISEKSEMPLER
-Konsultasjon sykdom innledende undersøkelser inkl blodprøver/urinprøve: ca 2500-3900 kr

-Konsultasjon halthet inkl 2-4 røntgenbilder: 2900-3900 kr

-Konsultasjon og behandling pyometra/livmorbetennelse inkl innledende helseundersøkelse, ultralyd for diagnostikk, preanestestiske blod-og urinprøver, operasjon, medisinering og væskebehandling på klinikken: 15000-22000 kr

Priser per 1.1.2022. Med forbehold om feil og endringer i leverandørpriser. 

PRISOVERSLAG
Så langt det lar seg gjøre vil vi etter ønske forsøke å gi et prisoverslag for undersøkelser og behandling. Ønsker du oppdatering underveis får du selvfølgelig også det. Noen ganger kan det være vanskelig å vite hvor mye en undersøkelse og behandling vil komme til å koste, fordi utredningen kan bli mer eller mindre omfattende enn først antatt eller det kan oppstå komplikasjoner under en behandling. 

 

BETALING
Alle besøk betales ved utskriving. 
Betaling kan gjøres med debet kort og kontanter hos oss. 

FORSIKRING

Vi er også behjelpelige med forsikringsoppgjør. Noen forsikringsselskaper tilbyr såkalte direkteoppgjør, hvor du som eier kun betaler egenandel. Da må vi ha dyrets forsikringsnummer. De fleste selskaper forutsetter at du først selv betaler beløpet for så å få refundert forsikringsbeløpet fra ditt selskap. I begge tilfeller ordner vi med de nødvendige papirer. For direkteoppgjør tilkommer det et gebyr. 
Du er selv ansvarlig for å kjenne dine forsikringsvilkår eller kontakte forsikringsselskapet vedrørende dekning av aktuell behandling, samt størrelse på egenandel. Hva som dekkes av de ulike forsikringer er et forhold mellom den enkelte forsikringstaker og vedkommendes forsikringsselskap. 

JOURNAL/SYKEHISTORIE/JOURNALKOPI
Journalføring er en viktig del av vår jobb som dyrehelsepersonell. En pasients sykehistorie kan være et uvurdelig hjelpemiddel i utredning og behandling.
Sykehistorien for hver enkelt pasient lagres hos oss i 10 år og er tilgjengelig i ettertid. 
NB svar på analyser og billeddiagnostikk fra journaler tilbake i tid må hentes ut i fra lagringssystemet eksternt, og det tilkommer derfor et honorar for utskrift av disse.