Priser

Her finnes et utvalg av priser på våre vanligste tjenester. 
Har du spørsmål om pris på andre behandlinger svarer vi gjerne på det.

KONSULTASJON

-Standard konsultasjon hos veterinær inkl helseundersøkelse: 812 kr

-Utredning og behandling utover standard konsultasjon: timepris
-Telefonkonsultasjon: 408-777 kr

VAKSINE
-Vaksine hund (basisvaksiner) inkl helseundersøkelse: 699 kr / 799 kr 

-Vaksine katt (basisvaksiner) inkl helseundersøkelse: 596 kr / 598 kr (399 kr for 2. grunnvaksine når 1. er tatt hos oss)
-Vaksine hund og katt utland: pris avhenger av hva man trenger beskyttelse mot i forhold til hvor man skal reise
-Pass (utstedelse av offentlig godkjent EU-pass for utenlandsreise): 609 kr

ID-MERKING
-Mikrochip inkl registrering i DyreID: 928 kr

-Rabattert om samtidig med annen behandling: 710 kr

SENIOR
-Seniorkontroll inkl blodprøve/urinprøve: ca 1900-3300 kr (kontroll tilpasses individuelt samt funn underveis og de nødvendige undersøkelser tas)

KASTRERING KATT
-Kastrering hannkatt: 1129 kr
-Pakke kastrering hannkatt med vaksine og id-merking: 1970 kr
-Kastrering hunnkatt: 1858 kr
-Pakke kastrering hunnkatt med vaksine og id-merking: 2698 kr

KASTRERING HUND
-Kastrering hannhund: 5879 kr
-Kastrering tispe: 11222 kr (laparoskopisk)
-Kjemisk kastrering med implantat:  2066 kr / 2763 kr

TANNBEHANDLING
-Tannrens inkl munnhuleundersøkelse, tannrøntgen av alle tenner, fjerning av tannstein og polering: 2584 kr (hund) / 1596 kr (katt) 
-Tanntrekk: pris avhenger av hvilken tann det gjelder og tannens patologi

RØNTGEN/ULTRALYD

-Røntgen: fra 690 kr (konsultasjon og sedasjon kommer i tillegg)

-Ultralyd: fra 690 kr (konsultasjon og sedasjon kommer i tillegg)
-Hjerteultralyd: 1910 kr (2744 kr med EKG)

-HD røntgen inkl innsending til NKK: 2175 kr
-HD og AD røntgen inkl innsending til NKK: 2925 kr
Undersøkelsen må forhåndsbestilles hos NKK før besøket og skjema tas med eller sendes oss på epost. 

-Drektighetskontroll røntgen: 1159 kr (gjøres fra dag 45 i drektigheten, anbefalt dag 45-55)
-Drektighetskontroll ultralyd: 1131 kr (gjøres fra dag 24 i drektigheten, anbefalt dag 25-34)

DIVERSE
-Kloklipp: 215 kr

-Klipp og pelsstell katt: 1025-1503 kr

-Resepter (fra utstedelse av resept ved behandling til sending av resepter til apotek): 69-182 kr

-Kiropraktor-behandling: første konsultasjon 938 kr, påfølgende 685 kr

VAKT
-Utenom åpningstid gjelder tillegg for vakt. Tillegget kommer på honoraret (medisin og utstyr koster selvfølgelig det samme). Kveldstillegget er 50%, natt og helgetillegget er 100% og helligdagstillegget er 150%. 
I tillegg kommer beredskapstillegget som er en fast takst for vaktberedskap. 

PRISEKSEMPLER
-Konsultasjon sykdom innledende undersøkelser inkl blodprøver/urinprøve: ca 2500-3600 kr

-Konsultasjon halthet inkl 2-4 røntgenbilder: 2900-3900 kr

-Konsultasjon og behandling pyometra/livmorbetennelse inkl innledende helseundersøkelse, ultralyd for diagnostikk, preanestestiske blod-og urinprøver, operasjon, medisinering og væskebehandling på klinikken: 13000-19000 kr

Priser per 1.9.2021. Med forbehold om feil og endringer i leverandørpriser. 

PRISOVERSLAG
Så langt det lar seg gjøre vil vi etter ønske forsøke å gi et prisoverslag for undersøkelser og behandling. Ønsker du oppdatering underveis får du selvfølgelig også det. Noen ganger kan det være vanskelig å vite hvor mye en undersøkelse og behandling vil komme til å koste, fordi utredningen kan bli mer eller mindre omfattende enn først antatt eller det kan oppstå komplikasjoner under en behandling. 

 

BETALING
Alle besøk betales ved utskriving. 
Betaling kan gjøres med debet kort og kontanter hos oss. 

FORSIKRING

Vi er også behjelpelige med forsikringsoppgjør. Noen forsikringsselskaper tilbyr såkalte direkteoppgjør, hvor du som eier kun betaler egenandel. Da må vi ha dyrets forsikringsnummer. De fleste selskaper forutsetter at du først selv betaler beløpet for så å få refundert forsikringsbeløpet fra ditt selskap. I begge tilfeller ordner vi med de nødvendige papirer. For direkteoppgjør tilkommer det et gebyr. 
Du er selv ansvarlig for å kjenne dine forsikringsvilkår eller kontakte forsikringsselskapet vedrørende dekning av aktuell behandling, samt størrelse på egenandel. Hva som dekkes av de ulike forsikringer er et forhold mellom den enkelte forsikringstaker og vedkommendes forsikringsselskap. 

JOURNAL/SYKEHISTORIE/JOURNALKOPI
Journalføring er en viktig del av vår jobb som dyrehelsepersonell. En pasients sykehistorie kan være et uvurdelig hjelpemiddel i utredning og behandling.
Sykehistorien for hver enkelt pasient lagres hos oss i 10 år og er tilgjengelig i ettertid. 
NB svar på analyser og billeddiagnostikk fra journaler tilbake i tid må hentes ut i fra lagringssystemet eksternt, og det tilkommer derfor et honorar for utskrift av disse.