12.03.2020

Som dyrehelsepersonell er en av våre hovedarbeidsoppgaver å forholde oss til smittsomme sykdommer hos dyr. Det jobber vi med daglig, og da er smitteforebygging f...